spacer
spacer search spacer

Portal WIW Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Search
spacer
BIP
W skrócie


header 38-400 Krosno ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, tel.:134325923, faks:134326933
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, strona www: wiw.krosno.pl
Menu główne
Start
Aktualności
Struktura WIW
Funkcjonowanie WIW
Laboratorium
Włośnie-badania
Ochrona zwierząt
Przemieszczanie zw.
ASF
Ptasia grypa
Zwalczanie chorób
Rolniczy Handel Detal.
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Pliki do pobrania
W mediach
Karta wspomnień
BIP
GIW
PIW
UW Rzeszów
FTP
VetGeo
eAS
ePUAP
Antykorupcja
Służba Cywilna
 
Start arrow Funkcjonowanie WIW arrow ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII PDF Drukuj E-mail
Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1. Ustalenie ogólnych kierunków działania powiatowych lekarzy weterynarii, a w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie, szczegółowych zasad postępowania tych organów z możliwością wydawania poleceń dotyczących konkretnych czynności w całym zakresie ich działania, a także zasad współdziałania z innymi inspekcjami i organizacjami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez powiatowych i lekarzy weterynarii wynikających z:

a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045 z późn. zm.);

d) ustawy  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz. 1149, z późn. zm.);

e) ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 122);

f) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824 z późn. zm.);

g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557, z późn. zm.)

h) ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1410)

3. Nadzorowanie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.).

4. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej.

5. Zapobieganie przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

6. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

8. W szczególności do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1) określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie;

2) organizowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt;

3) organizowanie przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów decyzji w II-giej instancji w swojej właściwości działania;

5) przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt o charakterze ponadpowiatowym.

6) współpraca merytoryczna z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Sanitarnej i innych inspekcji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stanowiących zagrożenie dla człowieka.

7) organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

8) organizowanie i koordynacja pobierania prób pasz w województwie w ramach "Planu Urzędowej Kontroli Pasz";

9) współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i innych inspekcji w zakresie sprawowanego nadzoru nad środkami spożywczymi zwierzęcego pochodzenia i środków żywienia zwierząt.

10) wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem detalicznym i hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w praktyce weterynaryjnej zgodnie z ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.);

11) współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które są stosowane u zwierząt;

12) wykonywanie czynności kontrolnych realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych;

13) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

14) opiniowanie wniosków podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt zarodowych oraz produkcją materiału biologicznego celem dokonania wpisu do krajowego rejestru podmiotów posiadających uprawnienia eksportowe.


Opracował: Jerzy Kandefer, Radca Prawny
Zatwierdził: Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Udostępnił: Piotr Dębski, Asystent Weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych ZwierzątNastępny >
spacer

spacer