spacer
spacer search spacer

Portal WIW Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Search
spacer
BIP
W skrócie


header 38-400 Krosno ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, tel.:134325923, faks:134326933
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, strona www: wiw.krosno.pl
Menu główne
Start
Aktualności
Struktura WIW
Funkcjonowanie WIW
Laboratorium
Włośnie-badania
Ochrona zwierząt
Przemieszczanie zw.
ASF
Ptasia grypa
Zwalczanie chorób
Rolniczy Handel Detal.
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Pliki do pobrania
W mediach
Karta wspomnień
BIP
GIW
PIW
UW Rzeszów
FTP
VetGeo
eAS
ePUAP
Antykorupcja
Służba Cywilna
 
Start

News 2018 PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
wtorek, 07 kwiecień 2020
17 grudzień 2018 r.
24 grudnia br. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii będzie nieczynny.

Zarządzenie w tej sprawie podpisał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. W zamian Urząd był otwarty dla klientów 15 grudnia br.
7 listopad 2018 r.
Zaktualizowana ulotka dotycząca zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną (zawiera aktualny wykaz produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które przeznaczone są do stosowania w higienie weterynaryjnej).

6 listopad 2018 r.
INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła.

26 październik 2018 r.
Aplikacja Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:
- wgląd do danych siedziby stada,
- przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
- zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
- przegląd zgłoszonych zdarzeń,
- składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
- zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
- sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Więcej informacji można uzyskać:
- na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl; zakładka Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt,
- wysyłając pytanie na adres: ,
- w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR,
- pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84.


2 październik 2018 r.
Pracownia ASF w Krośnie.
W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie otwarto pierwsze w Polsce regionalne laboratorium do wykrywania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do tej pory badania tego typu realizowane były tylko w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.
W dniu 28 września 2018 r. uroczyście przecięto wstęgę przed drzwiami do nowego laboratorium. W uroczystym otwarciu udział wzięli posłowe na Sejm Piotr Babinetz oraz Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, ks. bp. Stanisław Jamrozek, podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego Jerzy Mika, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam Sidor, zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Stanisław Zając oraz przedstawiciele służb i inspekcji współpracujących z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w Krośnie. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania w kierunku ASF posiadają trzeci stopień hermetyczności (PCL3). Laboratorium przyjmuje próbki do badań od trzody chlewnej i dzików. Wykonuje dwa rodzaje badań: molekularne w kierunku wykrywania wirusa ASF (metodą real-time PCR) oraz badania serologiczne krwi w kierunku wykrywania przeciwciał. Wirus jest niegroźny dla ludzi, ale przynosi duże straty gospodarcze. W bieżącym roku Laboratorium przebudowano i wyposażono w aparaturę badawczą oraz zamontowano między innymi specjalne filtry powietrza (HEPA) i hermetyczne śluzy. Laboratorium będzie wykonywało badania próbek trzody chlewnej z naszego województwa oraz innych województw. To pierwsze z pięciu laboratoriów regionalnych do wykrywania ASF które będą uruchomione w kraju. Uruchomienie takiego Laboratorium w naszym województwie przyspieszy realizację badań oraz likwidację ognisk, które też wystąpiły w naszym województwie. Galeria zdjęć.
20 sierpień 2018 r.
COVET Laboratorium Weterynaryjne zaprasza na konferencję weterynaryjną:

ASF- zagrożenia i przeciwdziałanie.

02 sierpień 2018 r.
Komunikat w sprawie wystąpienia ogniska Afrykańskiego pomoru świń – u świń w województwie podkarpackim.

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r., w godzinach popołudniowych, potwierdzono wystąpienie ogniska Afrykańskiego pomoru świń u świń, w gospodarstwie, w którym utrzymywane było 19 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku.
Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w miejscowości Nowe Sioło, w gminie Cieszanów (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie). Badanie laboratoryjne próbek pobranych od świń z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. Afrykańskiego pomoru świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Służby weterynaryjne niezwłocznie wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ASF u świń, w tym uśmiercenie i utylizację świń w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne. W związku z wystąpieniem choroby zostanie wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ASF, sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmie swoim zasięgiem tereny gmin Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce. Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/starosta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u świń, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF. Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika. Choroba w Polsce występuje od 2014r. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Województwo podkarpackie do tej pory dzięki skutecznie prowadzonej akcji profilaktycznej broniło się przed ta chorobą. Zwracamy się z apelem o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa. W dniu 2 sierpnia br w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska ASF na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu wydane zostały rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji oraz straży i samorządów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczaniu choroby.


02 lipiec 2018 r.
Nawiązując do przesłanych w dniu 13 marca br. wzorów materiałów informacyjnych, które mogą być stosowane przez posiadaczy świń, uprzejmie informuję o dokonaniu małej modyfikacji załącznika 6. Został on rozbity na 2 dokumenty- zał. 6.1. dedykowany dla obszarów tzw. „wolnej części kraju” i 6.2. dla gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji Komisji 2014/709.


< Poprzedni   Następny >
spacer

spacer