spacer
spacer search spacer

Portal WIW Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Search
spacer
BIP
W skrócie


header 38-400 Krosno ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, tel.:134325923, faks:134326933
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, strona www: wiw.krosno.pl
Menu główne
Start
Aktualności
Struktura WIW
Funkcjonowanie WIW
Laboratorium
Włośnie-badania
Ochrona zwierząt
Przemieszczanie zw.
ASF
Ptasia grypa
Zwalczanie chorób
Rolniczy Handel Detal.
Badanie kleszczy
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Pliki do pobrania
W mediach
Karta wspomnień
BIP
GIW
PIW
UW Rzeszów
FTP
VetGeo
eAS
ePUAP
Antykorupcja
 
Start

Wiadomości
2 październik 2018 r.
Pracownia ASF w Krośnie.
W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie otwarto pierwsze w Polsce regionalne laboratorium do wykrywania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do tej pory badania tego typu realizowane były tylko w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.
W dniu 28 września 2018 r. uroczyście przecięto wstęgę przed drzwiami do nowego laboratorium. W uroczystym otwarciu udział wzięli posłowe na Sejm Piotr Babinetz oraz Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, ks. bp. Stanisław Jamrozek, podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego Jerzy Mika, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam Sidor, zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Stanisław Zając oraz przedstawiciele służb i inspekcji współpracujących z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w Krośnie. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania w kierunku ASF posiadają trzeci stopień hermetyczności (PCL3). Laboratorium przyjmuje próbki do badań od trzody chlewnej i dzików. Wykonuje dwa rodzaje badań: molekularne w kierunku wykrywania wirusa ASF (metodą real-time PCR) oraz badania serologiczne krwi w kierunku wykrywania przeciwciał. Wirus jest niegroźny dla ludzi, ale przynosi duże straty gospodarcze. W bieżącym roku Laboratorium przebudowano i wyposażono w aparaturę badawczą oraz zamontowano między innymi specjalne filtry powietrza (HEPA) i hermetyczne śluzy. Laboratorium będzie wykonywało badania próbek trzody chlewnej z naszego województwa oraz innych województw. To pierwsze z pięciu laboratoriów regionalnych do wykrywania ASF które będą uruchomione w kraju. Uruchomienie takiego Laboratorium w naszym województwie przyspieszy realizację badań oraz likwidację ognisk, które też wystąpiły w naszym województwie. Galeria zdjęć.
20 sierpień 2018 r.
COVET Laboratorium Weterynaryjne zaprasza na konferencję weterynaryjną:

ASF- zagrożenia i przeciwdziałanie.

02 sierpień 2018 r.
Komunikat w sprawie wystąpienia ogniska Afrykańskiego pomoru świń – u świń w województwie podkarpackim.

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r., w godzinach popołudniowych, potwierdzono wystąpienie ogniska Afrykańskiego pomoru świń u świń, w gospodarstwie, w którym utrzymywane było 19 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku.
Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w miejscowości Nowe Sioło, w gminie Cieszanów (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie). Badanie laboratoryjne próbek pobranych od świń z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. Afrykańskiego pomoru świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Służby weterynaryjne niezwłocznie wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ASF u świń, w tym uśmiercenie i utylizację świń w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne. W związku z wystąpieniem choroby zostanie wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ASF, sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmie swoim zasięgiem tereny gmin Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce. Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/starosta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u świń, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF. Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika. Choroba w Polsce występuje od 2014r. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Województwo podkarpackie do tej pory dzięki skutecznie prowadzonej akcji profilaktycznej broniło się przed ta chorobą. Zwracamy się z apelem o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa. W dniu 2 sierpnia br w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska ASF na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu wydane zostały rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji oraz straży i samorządów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczaniu choroby.


02 lipiec 2018 r.
Nawiązując do przesłanych w dniu 13 marca br. wzorów materiałów informacyjnych, które mogą być stosowane przez posiadaczy świń, uprzejmie informuję o dokonaniu małej modyfikacji załącznika 6. Został on rozbity na 2 dokumenty- zał. 6.1. dedykowany dla obszarów tzw. „wolnej części kraju” i 6.2. dla gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji Komisji 2014/709.
15 listopad 2017 r.

Narada szkoleniowa dla powiatowych lekarzy weterynarii woj. podkarpackiego z udziałem przedstawicieli Podkarpackiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR.

W dniu 15 listopada 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie odbyła się narada szkoleniowa, w której udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Teresa Pamuła, przedstawiciele Biura Rejestracji Zwierząt Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR województwa podkarpackiego, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Mirosław Welz, Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pan Janusz Ciołek, powiatowi lekarze weterynarii województwa podkarpackiego oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia: - System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
- Postępowanie mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej.
- Realizacja kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli urzędowych IRZ w 2017 r.
- Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.
- Sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).
- Działania Inspekcji Weterynaryjnej – odstrzał sanitarny dzików.

Podczas spotkania podkreślono wieloletnią i owocną współpracę pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną województwa podkarpackiego.10 wrzesień 2017 r.
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniu 8 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722).

Przedmiotowy program jest dobrowolny i został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Natomiast sam program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.10 wrzesień 2017 r.
Ulotka oraz informacja dla hodowców drobiu dotycząca stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa.21 lipiec 2017 r.

W dniu 21 lipca 2017 roku w Kielcach, zostało podpisane porozumienie o współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt pomiędzy: Świętokrzyskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii dr Bogdanem Konopką reprezentującym Inspekcję Weterynaryjną województwa świętokrzyskiego, a Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii dr Mirosławem Welzem reprezentującym Inspekcję Weterynaryjną województwa podkarpackiego.
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń, porozumienie wzmocni możliwości działania Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zarówno na terenie województwa podkarpackiego jak i świętokrzyskiego.


18 lipiec 2017 r.
Apel Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. afrykańskiego pomoru świń.12 czerwiec 2017 r.
W związku z wystąpieniem w Polsce (między 7 a 10 czerwca br.) kolejnych 7 ognisk (w tym 5 w woj. lubelskim, w powiecie bialskim) afrykańskiego pomoru świń (łącznie w Polsce potwierdzono dotychczas 30 ognisk) u świń, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o podstawowych zasadach bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną (szczegóły w załączonej ulotce). Jest to szczególnie istotne dla hodowli świń w województwie podkarpackim, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie z woj. lubelskim oraz Ukrainą, gdzie ostatnio odnotowuje się zwiększoną liczbę przypadków i ognisk ASF.8 czerwiec 2017 r.
Nowy zmodyfikowany wzór wniosku - RHD.21 kwiecień 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO (RHD).12 kwiecień 2017 r.
Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. podkarpackiego rozpocznie się
22 kwietnia 2017 r.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii


6 kwiecień 2017 r.
Zmiana przepisów w sprawie HPAI w Polsce.5 kwiecień 2017 r.
Zmiana przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Obowiązuje od 6 kwietnia 2017 r.31 marzec 2017 r.
Przesunięcie terminu rozpoczęcia wiosennej akcji szczepień lisów w woj. podkarpackim.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na dostawę i zrzut szczepionki doustnej dla lisów wolno żyjących informujemy, że zaplanowane na 4 kwietnia br. rozpoczęcie akcji wiosennej opóźni się. O rozpoczęciu akcji powiadomimy niezwłocznie.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii


25 styczeń 2017 r.
Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, straży miejskich, policji, organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konferencji pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt”, która odbędzie się 31 stycznia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Celem konferencji jest prezentacja dobrych i złych praktyk zidentyfikowanych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, doświadczenia NIK, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii..

spacer

spacer