spacer
spacer search spacer

Portal WIW Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Search
spacer
BIP
W skrócie


header 38-400 Krosno ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, tel.:134325923, faks:134326933
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, strona www: wiw.krosno.pl
Menu główne
Start
Aktualności
Struktura WIW
Funkcjonowanie WIW
Laboratorium
Włośnie-badania
Przemieszczanie zw.
ASF
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Pliki do pobrania
W mediach
Karta wspomnień
BIP
GIW
PIW
UW Rzeszów
FTP
VetGeo
eAS
Antykorupcja
 
Start26 październik 2016 r.

12 październik 2016 r.

11 październik 2016 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą". Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców, w szczególności rolników i hodowców trzody chlewnej z uwagi na stałe zagrożenie wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń u zwierząt wrażliwych.
07 październik 2016 r.16 wrzesień 2016 r.9 wrzesień 2016 r.

W dniu 8 września 2016 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania zagrożenia ASF.

W trakcie szkolenia omówione były następujące tematy przygotowane przez pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii:
• Afrykański Pomór Świn - zasady bioasekuracji (zabezpieczenia) stad przed chorobą; sposoby szerzenia się Afrykańskiego Pomoru Świń oraz możliwości ochrony stad przed chorobą oraz omówiono objawy, jakie powinny nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF (prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, PIW-PIB Puławy);
• Podstawy prawne w zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świn oraz plan gotowości na wypadek wystąpienia tej jednostki chorobowej (lek. wet. Karolina Florek, Naczelnik Wydziału ds. Chorób Zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii).

W szkoleniu udział wzięli, oprócz pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) i służb weterynaryjnych woj. podkarpackiego (szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz Graniczni Lekarze Weterynarii w Korczowej i Koroszczynie), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego; Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie; Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie; Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale; Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku; Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie; Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie; Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie; Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie; Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie; Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie; Wojewódzkich Inspektoratów Sanitarnych w Rzeszowie i Przemyślu; Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie; Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu i w Krośnie; Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej; Izby Celnej w Przemyślu, Regionalnego Związku Hodowc6w i Producentów Trzody Chlewnej w Rzeszowie; Mieleckiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Tucz-Bor Sp. z 0.0. w Borowej; Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie; Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego; Nadleśnictw; Starostw i Urzędów Miast na prawach powiatu.

W zakładce ASF dostępne są materiały szkoleniowe w formacie pdf.

31 sierpień 2016 r.
Uprzejmie informuję o zamieszczeniu na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: https://interwencja.wetgiw.gov.pl specjalnego formularza interwencyjnego przeznaczonego dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń.
Działanie to ma za zadanie usprawnić, przy zachowaniu pełnej anonimowości, powiadamianie Inspekcji Weterynaryjnej o spostrzeżeniu nieprawidłowości w obrocie trzodą chlewną, z uwagi na fakt, iż dla wielu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), ze stwierdzonych w ostatnim okresie, źródłem choroby może być działalność człowieka.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii


29 sierpień 2016 r.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej.
12 sierpień 2016 r.
Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły

16 maj 2016 r.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. dzień 27 maja 2016r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszego Inspektoratu.
Jednocześnie informuje się, że dniem pracy będzie sobota 4 czerwca 2016r.10-11 maj 2016 r.
Ćwiczenia ASF pk. „POGRANICZE 2016”.
W dniu 10 maja 2016 r. służby powiatowe Inspekcji Weterynaryjnej wraz z podmiotami współdziałającymi przeprowadziły dwa epizody terenowe zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń i dzików w powiatach jarosławskim i lubaczowskim. W dniu 11 maja br. na Przejściu Granicznym w Korczowej przeprowadzono dwa epizody praktycznego reagowania służb w zakresie działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem wystąpienia choroby wysoce zakaźnej - afrykańskiego pomoru świń, realizowane przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz Granicznego Lekarza Weterynarii w Korczowej, tj.: - dezynfekcja środka transportu powracającego z Ukrainy (z regionu zagrożonego ASF) na terytorium RP; - kontrola podróżnych i konfiskata środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. Miały one formułę ćwiczeń terenowych koordynowanych przez Służby Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy udziale służb, straży i inspekcji oraz organów samorządowych wspierających działania Inspekcji Weterynaryjnej zaangażowanej jako podmiot wiodący w eliminacje tej choroby. Obserwatorami ćwiczeń byli wojewódzcy lekarze weterynarii. O aspektach zwalczania tej choroby opowiadał prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – kierownik Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach. O swoich uwagach nt. dotychczasowych działań Inspekcji Weterynaryjnej w woj. podlaskim, gdzie występuje choroba w Polsce, dzielili się z nami: Henryk Grabowski – Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Jan Dynkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce. Podstawowy cel ćwiczeń jaki osiągnięto to sprawdzenie gotowości zwalczania ASF oraz zastosowanie w praktyce i weryfikacja procedur wynikających z obowiązującego prawodawstwa oraz Polskiego Weterynaryjnego Planu Gotowości Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń. Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna wirusowa choroba świń i dzików występująca obecnie w Polsce (w województwie podlaskim) oraz w krajach sąsiadujących z granicą wschodnią Państwa tj. na terenach Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jej występowanie ma poważne znaczenie gospodarcze, co jest związane z restrykcjami w obrocie trzodą chlewną oraz wieprzowiną i mięsem dzików.
Podkarpaki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
17 luty 2016 r.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dla podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi.09 grudzień 2015 r.
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie dobrych praktyk w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.09 listopad 2015 r.
12 maj 2015 r.
Narada szkoleniowa dla powiatowych lekarzy weterynarii woj. podkarpackiego z udziałem przedstawicieli Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
W dniu 12 maja 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie odbyła się narada szkoleniowa dla powiatowych lekarzy weterynarii województwa podkarpackiego, w której udział wzięli zaproszeni goście: Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Marek Owsiany, Z-ca Kierownika Biura kontroli na miejscu Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Barbara Wójcik, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Mirosław Welz, Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pan Janusz Ciołek, powiatowi lekarze weterynarii województwa podkarpackiego oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
W trakcie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące:
- Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją do zwierząt,
- Systemu dla małych gospodarstw.
Omówiono również wskaźniki jakości bazy danych IRZ. Podczas spotkania podkreślono wieloletnią i owocną współpracę pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną województwa podkarpackiego. W trakcie narady przedstawiono również bieżące sprawy oraz zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt.
27 luty 2015 r.
Informacja prasowa Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń.26 luty 2015 r.
Ulotki dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF).
21 styczeń 2015 r.Koleżanki i Koledzy
W odpowiedzi na ostatnio zadawane pytania dotyczące dalszej pomocy Naszej Koleżance Ewie Czernickiej przekazuje informację, iż zostało przedłużone porozumienie z Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej na 2015 rok. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie, podobnie jak w ubiegłym roku, w miarę Państwa możliwości, 1 % rocznego rozliczenia podatkowego za 2014 rok, co pozwoli na dalszą rehabilitację jak i dalsze leczenie Naszej Koleżanki.

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Status Organizacji Pożytku Publicznego nr 0000221146
38 – 400 Krosno ul. Staszica 6
Nr Konta: 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 Bank Śląski o/Krosno
z dopiskiem „dla Ewy Czernickiej”.
spacer

spacer